วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ขอบคุณคุณนุ้ย สำหรับอาหารแห้งและเครื่องครัวเด็กพักนอน

อบพระคุณคุณนุ้ยและครอบครัวที่ให้การช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอด
และเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาแก่จันทร์ขาว และ ธรรมรัตน์ เพื่อศึกษาต่อยัง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ของทุกอย่างขึ้นถึงโรงเรียนและเด็กได้รับการแจกจ่ายไข่เค็มและน้ำพริกแสนอร่อย
กราบขอบพระคุณคุณนุ้ยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: