วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คณะ สมศ. เข้าตรวจประเมินโรงเรียน


ถ่ายรูปร่วมกันเมื่อรายงานทางวาจาเสร็จเรียบร้อยแบ้ว

ประชุมครู

ไม่มีความคิดเห็น: