วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

งานเลี้ยงส่งครูประภาส และพิธีไหว้ครู organize by สภานักเรียน


ไม่มากพิธีการ ไม่มีรูปแบบ แต่งานออกมาน่าพึงพอใจ เป็นไปตามธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: