วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเพื่อนเด็ก 15 - 16 กรกฎาคม 2553 : โรงเรียนบ้านหนองเกิด


รับประทานอาหารโดยมีนักเรียนร้องเพลงขับกล่อม

สวนเกษตรแบบ เก๋ เ๋ก๋

ห้องสมุดสวยงานยอดเยี่ยม

ไอซีทีก็ยอดเยี่ยม

จุดเน้นของโรงเรียนเรา ทำ smis ครับ

ครูตั้งใจฟังอย่างดี

นักเรียนกล่าว 3 ภาษา ไทย ยอง อังกฤษ

ครู กับ ผอ. ร่วมกันกล่าวต้อนรับ

โรงเรียนบ้านซิวาเดอเป็นโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็ก
(child friendly school) ตั้งแต่เมื่อปีีที่แล้ว ได้มีการประเมินตนเอง
เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และวิธีการพัฒนา ซึ่งได้มีการนำมาสู่แผน
และในรอบนี้ก็จะได้พัฒนาระบบ smis ซึ่งเป็นงานสารสนเทศช่วงที่ 2
เพื่อที่จะได้ข้อมูลในการพัฒนานักเรียนที่ชัดเจนมากขึ้น และทาง
สำนักงานเขตพื้นที่ก็จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนเืพื่อนเด็กโดย
ให้เราเลือกกันเองที่จะไปดูงาน เราเลยเลือกไปดูงานที่จังหวัดลำพูน
ที่ท่านรองวิทยา ปาอินทร์ ได้เป็น ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ที่เป็นโรงเรียนเืพื่อนเด็ก มาตั้งแต่ยุคแรก ท่านได้พัฒนาโรงเรียนของท่าน
จากโรงเรียนเพื่อนเด็ก จนมาถึง หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนในฝันทำให้งาน
ที่เราไปดูนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านอาคาร และความพร้อมของอาจารย์
ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่พัฒนาแล้ว กระบวนการพัฒนานั้นทางท่าน
รองวิทยาว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
สิ่งที่ได้เห็นในระยะเวลาที่จำกัด คือ โรงเรียนร่มรืน หาอุปกรณ์สนองความ
ต้องการทางการศึกษาให้เด็กได้ดี มีข้อมูลครบพร้อม ความสำเร็จของนักเรียน
ก็คือเป้าหมายของโรงเรียนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ่งที่จะนำเอาไปประยุกต์
กับทางโรงเรียน คือ การปรับบรรยากาศรอบโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศการทำงานของคณะครูนั้นดีเยี่ยม สามารถพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
ส่งผลทำให้ได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3 กันมากเลยทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: