วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเพื่อนเด็ก 15 - 16 กรกฎาคม 2553 : โรงเรียนบ้านแม่เมย


ท่า่นผอ.โรงเรียนแม่เมยรับของที่ระลึกเป็นน้ำผึ้งป่า

ห้องสมุดมีบรรยากาศเยี่ยมมาก

นักเรียนโรงเรียนเพื่อนเด็กต้องมีความสามารถ และมีความสุข

หมวดคอมพิวเตอร์มีการติดต่อระหว่างโรงเรียนของ
ประเทศฤี่ปุ่น กับโรงเรียนบ้านแม่เมย

บริการลูกประคบ


กระดาษสาจากกระดาษารีไซเคิล

mind map แบบเจ๋ง ๆ

ท่านรองกำลังซักถามนักเรียน

โครงงาน

สมุนไพรใช้ทำลูกประคบ

ท่านศึกษานิเทศก์แนะนำทีมงานให้ท่าน ผอ.แม่เมย


เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพราะต้องต้อนรับแขกต่างประเทศ

สำหรับโรงเรียนบ้านแม่เมยเป็นโรงเรียนที่ห่างออกไปไกลอีกหน่อย
สภาพของลำพูนเป็นพื้นที่ราบหมด สภาพโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง
ท่าน ผอ.เป็นผู้หญิง ที่จัดระบบงานเอาไว้ดีมาก ใช้การประกันคุณภาพ
แบบ topstar และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โรงเรียนได้มี
ผู้เข้ามาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนคุ้นกับการนำเสนอ
จุดเด่นอยู่ที่ กิจกรรมนักเรียน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการทำสมุนไพรลูกประคบ จากสมุนไพรธรรมชาติ และมีการทัศนศึกษาในถ้ำ
นักเรียนชอบกิจกรรมนักเรียนชุดนี้มาก กิจกรรมนักเรียนที่สองได้แก่
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ตามความถนัดและความสนใจ
และที่สำคัญคือกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีมีการเรียนรู้ทางด้านอาหาร
เครื่องประดับสักระยะหนึ่งก็เข้าไปดูห้องสมุด จัดบรรยากาศได้ดีมาก
โรงเรียนนี้ก็มีปาเกอญอ ยอง และผสมกับ ม้ง นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขมาก

ไม่มีความคิดเห็น: