วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเพื่อนเด็ก 15 - 16 กรกฎาคม 2553 : โรงเรียนบ้านป่าเลา


ขากลับยางแตก คนขับรถชั้นเซียนประคองรถเข้าขางทางได้

มอบของขวัญของรางวัลมุมนี้มุมบัว

ห้องสมุดก็เยี่ยมแฮะ

งานฝีมือนักเรียนมีขายตลอด

แชมพูคุณธรรม


ลานเพลิน

ผู้อำนวยการคนเก่ง

อาจารย์คนนี้เป็นรุ่นแรก ๆ ที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น: