วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บรรยากาศการเรียนการสอนเพราะเราได้ครูที่ดี ตั้งใจทำงาน

อนุบาลเป็นห้องที่เราภูมิใจ

ห้องสาระภาษาไทย คับแคบไปหน่อย


ครูอัตราจ้างงบโรงเีรียน เอกพละศึกษา กับห้องกลุ่มสาระ
สุขพละ


ครูติ๊กก็ผลิตสื่อ

บรรยากาศห้องของครูจันทราดีมาก

ทำงานประดิษฐ์ เป็นตัวอย่างให้นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: