วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สุภาพ ก็ปรับปรุงสถานที่อย่างไม่หยุดยั้ง


ปลูกตอนเข้าพรรษาดีไหมเนี่ย

ขนกล้าไม้ไปปลูกในขณะที่ฝนเริ่มตกดี ๆ

ปลูกไม้ดอกตรงทางขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: