วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อีกบรรยากาศของนักเรียนวัดเบญจมบพิตร


วิชาอื่น ๆ เรียนทัน แต่ภาษาอังกฤษอ่อนต้องปรับตัว
เพราะครูเป็นชาวต่างประเทศ นักเรียนชายขอบต้อง
พยายามมากกว่าเดิมหลายเท่า

กำลังติวภาษาอังกฤษ โดย คุณนุ้ย ผู้อุปการะโรงเรียน
กราบขอบพระุคุณเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: