วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเมิน เพื่อ เป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสแบบเอกเทศ

ก็ขอภาวนาให้คุณความดีต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้อย่างไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ขอให้ นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาส ที่จะได้เรียนมัธยมขยายโอกาส
อย่างเป็นเอกเทศ แห่งแรกในตำบลแม่สามแลบ ตำบลสุดท้าย
ในประเทศไทยที่ไม่มีโรงเรียนขยายโอกาสอย่างเป็นเอกเทศเลย

2 ความคิดเห็น:

paul กล่าวว่า...

ขอเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยครับ

paul กล่าวว่า...

ขอเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยครับ