วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สวรรค์บนดิน : บ้านท่านรองวิทยา ปาอินทร์


ความร่มรื่น ที่บอกท่านว่าเหมือนกับสวรรค์บนดิน

กับผู้บัญชาการประจำบ้านเสื้อสีเขียวไม่มีความคิดเห็น: