วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับนพดล อยู่พรหมแดน ที่รับรางวัลพระราชทานแล้วอยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้
หัวอกของคนที่เป็นครูที่ได้น้ำทิพย์ชะโลมใจเพียงอย่างเดียว
ก็คือลูกศิษย์ได้ดี ไม่ว่าจะดีเด่น หรือเพียงดีธรรมดา ครูก็ย่อม
แสดงความดีใจด้วย ยิ่งได้เห็นบุคคลที่มีความพยายามสูง
ที่อยู่ในด้อยกว่าทุกคน แต่ได้ยืนตรงเข้าสู่แถวหน้าของสังคม
ทำให้ตอกย้ำคำว่า ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล
การที่คนคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายร้อยคน
และตอกย้ำว่า คนดอยนั้นก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้จริง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: