วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข้อคิดปรัชญาจากต้นไม้


จากการที่เดินทางทุกวัน ได้เฝ้าสังเกตธรรมชาติรอบตัวก็จะพบ
ต้นไม้สักหลายต้นที่อยู่ข้างทางบ้างอยู่ในสภาพหักโค่นเช่นนี้
บ้างก็อยู่ในสภาพที่ไม่น่าจะเจริญงอกงามได้อีก เช่นถูกตัดเหลือ
เมตรกว่า ๆ แต่กลับมีการงอกขึ้นใหม่ บางต้นอยู่ในสภาพที่ล้ม
ดังเช่นภาพนี้ แต่ก็มีกิ่งอ่อนพยายามที่จะงอกงามขึ้นมา สภาพ
การต่อสู้ของต้นไม้ที่พยายามจะดำรงต้นให้เจริญเติบโตงอกงาม
ด้วยการต่อสู้ดิ้นรนปรับทุกสภาพให้ดีขึ้นได้ เมื่อคำนึงถึงทุกชีวิต
ถ้าไม่ดิ้นรนและสร้างความเจริญงอกงาม สร้างประโยชน์
ก็คงจะเหมือนตอไม้ที่ตายแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: