วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คุณครูดำรงศักดิ์ ปัญญา ได้ย้ายแล้วครับ

ชายร่างเล็ก ๆ คล่องแคล่ว ด้วยอริยาบถสบาย ๆ ชุดรัดกุม
อาวุธมักเป็นเสียม หรือ เบ็ดไม่ว่าจะเป็นวิธีการพึ่งตนเอง
ด้านอาหารป่า เห็ด หน่อไม้ ปลา แมลงมัน ตลอดจนความรู้
ครอบจักรวาลอันมหัศจรรย์ คุยได้ทุกเรื่อง ขณะนี้กำลังจะ
ได้ย้ายแล้ว โรงเรียนก็ได้ขาดบุคลากรที่ดี ไปอีกคน ครูศักดิ์
เข้ามาโรงเรียนในยุคฟื้นฟู หลังจากโรงเรียนได้ตกต่ำถึงที่สุด
ในยุคที่ครูขาดและไม่ได้อัตราถึง 3 ปี นักเรียนร้อยกว่า ครู 3 รวมครูใหญ่
เขาได้ร่วมฟื้นฟูโรงเรียน ร่วมกับครูเป้า ทำให้โรงเรียนฟื้นฟูมาอีกครั้ง
เขาได้รับย้ายกรณีพิเศษ ย้ายติดตามภรรยาซึ่งเป็นคนคุณภาพอีกคน
ซึ่งได้ย้ายไปก่อนหน้าประมาณเดือนมกราคม ที่จังหวัดชัยภูมิ
อย่างไรก็ตามขอให้ท่านสมหวังกับสิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่จะทำเพื่่อ
อนาคตของครอบครัว ขอให้โชคดีครับ...

ไม่มีความคิดเห็น: