วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานวันแม่ 2ปลูก
ต้นยางนโยบายของนายอำเภอสบเมยครับ
ถ่ายรูปร่วมกันก่อนปลูกต้นยางและหญ้าแฝก

มอบรางวัลการประกวด
ปีนี้แม่ดีเด่นจำนวน 2 คน
มอบรางวัลแม่ดีเด่น


มาแล้วละครวันแม่
ไม่มีความคิดเห็น: