วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

studyroom in actionวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ปรับปรุงทางเดินเท้าตามคำเสนอของ ส.บุญเจริญ
นำนักเรียนไปแ่ข่งงานศิลปหัตถกรรม

อันนี้ไม่เกี่ยว ถังขยะสาน

ทำสวนถาดแบบชื้น
อันนี้งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทำหนังสือเล่มเล็ก


ผลงานอนุบาล
ผู้ฝึกสอนระดับอนุบาล ครูอัญและครูน้อย

รอบเก็บตก

เจ้าของโปรเจ็ก ครูสมศักดิ์ ลมุนยองใย
กรรมการให้คะแนนชุดเก็บตก
ร้องจนร้องให้ ครูเลยขึ้นไปช่วย


ออกอาการเต็มที่ เพลงคู่

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

สอนเทคนิคการเรียน (learning how to learn) เทคนิคการจำ
ได้มีโอกาสสอนแทนครูที่ย้ายไป จึงคิดใหม่ว่าถ้าสอนแต่เนื้่อหา
ก็คงเหมือนเดิม คือผ่านเนื้อหาไปวัน ๆ โดยไม่สามารถเก็บเกี่ยว
อะไรได้ เวลาว่างที่สอนนักเรียนจึงเป็นเทคนิคต่าง ๆ ในการเีรียน
ไม่ว่าจะเป็น mind map ผังความรู้ แต่ในวันนี้นำเอาเทคนิคการจำ
ในฐานข้อมูล นักเรียนรุ่นแรกที่ได้สอนสามารถสร้างฐานความจำได้
20 ฐาน กำลังเพิ่มฐานความจำเป็น 40 ทวีคูณ ถ้าสามารถสร้างฐาน
ความจำได้ถึง 200 และสามารถเก็บอย่า่งเป็นระบบได้ เวลานั้น
แค่มีห้องสมุดและการค้นคว้าที่ดี นักเรียนก็จะเก่ง เครดิตเทคนิคการจำ
นั้นมีการเสริมจากการอบรมผู้บริหารที่ท่านทวนทองนำเสนอแต่เรานำ
เอามาประยุกต์ใช้

กิจกรรมหน้าเสาธงเข้มข้นเหมือนเดิม จากที่ค่อยแผ่วลง

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากะเหรีียงวันละคำ
รายงานการประเมินความสะอาดของหมู่สี

ผู้หญิงก็เป็นผู้ำนำได้

สานฝันสู่โรงเรียนคุณภาพเคี้ยวหมากไปด้วยพูดไปด้วย