วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนปกติและนักเรียนหอพักป่วยกันเพียบนักเรียนป่วยกันจริง ๆ นะครับไม่ว่าจะเด็กบ้านหรือเด็กหอพัก
เป็นไปทั้งตำบล วันนั้นประชุมคณะผู้บริหารศูนย์สาละวิน
สอบถามกัน ก็พบว่าเป็นไข้หวัดกันทุกโรง และสอบถามไปยัง
นักเรียนที่ไปเรียนจังหวัดอื่น ก็พบว่าเป็นหวัดกันงอมแงม
สำหรับโรงเรียนเราก็ป่วยอย่างมาก นักเรียนกลุ่มทีเป็นเกือบหาย
มาโรงเรียนก็มาเผยแพร่เชื้อหวัดให้กับเพื่อน ๆ อีก ประกอบกับ
ได้พานักเรียนไปอนามัยบ้าง ไปโรงพยาบาลบ้างโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ก็แจกยาพาราเซตตามอล กับยาแก้ไอ ทั้งที่ไปรอเป็นวัน โรงพยาบาล
คนป่วยล้นโรงพยาบาล เปรียบเทียบยาของอนามัย กับโรงพยาบาลก็
เป็นยาตัวเดียวกัน ครูหลายคนก็ติดโรคหวัดจากนักเรียน จากนั้น
ก็พยายามปรึกษาหัวหน้าสถานีอนามัยแม่สามแลบซึ่งก็เป็นเพื่อนของผม
ก็บอกว่าต้องหยุดการเรียนการสอน เพื่อให้โรคหยุดการระบาดไว้ก่อน
ตอนนี้นักเรียนที่เป็นเด็กหอพักก็กลับบ้านไปรักษาตัวไว้ก่อน นักเรียนทั่วไป
ที่มาน้อยอยู่แล้วก็ให้พักผ่อนอีก 3 วัน ก่อนจะประเมินสถานการณ์ต่อไป
ส่วนคณะครูมีงานที่จะต้องเขียนหน่วยการเรียนรู้ตามที่ได้อบรมมาในช่วง
ที่นักเรียนป่วยกันมาก ๆ อยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: