วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553


กลยุทธ์สนามรบ
ถ้ากำลังพลดี อาวุธดี กำัลังใจดี ให้เข้าห้ำหั่น
กำลังพลน้อย อาวุธดี กำลังใจดี ให้ใช้อุบาย
ถ้ากำลังพลดี อาวุธน้อย กำลังใจดี ให้ใช้อุบาย
ถ้ากำลังพลดี อาวุธน้อย กำลังใจไม่ดี ให้ถอย
ถ้ากำลังพลน้อย อาวุธน้อย กำลังใจดี ให้หยุดนิ่งตั้งรับ
ถ้ากำลังพลน้อย อาวุธน้อย กำลังใจไม่ดี ให้วิ่งถอยอย่างรวดเร็ว
ถ้ากำลังพลน้อย อาวุธดี กำลังใจไม่ดี ให้ถอย

กลยุทธ์โรงเรียนตอนนี้
กำลังพลน้อย กำลังใจไม่ดี อาวุธปานกลาง ต้องใช้กลยุทธ์ถอยตั้งหลัก
เมื่อวิเคราะห์เช่นนี้แล้ว ก็ต้องรอกำลังพล สร้างอาวุธ สร้างขวัญกำลังใจ
อย่าเอาแต่ลุยอย่างเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: