วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานประชาธิปไตยจากยุวชนประชาธิปไตยหลังจากที่ยุวชนประชาธิปไตยได้เข้าไปอบรมเรื่องประชาธิปไตย
ในจังหวัดลำปางแล้ว ก็เริ่มวิเคราะห์ปัญหาในโรงเรียนพบว่าปัญหา
เรื่องขยะ เป็นปัญหาแรกสำหรับโรงเรียน และมีการวิเคราะห์ปัญหา
และจัดทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขจรศักดิ์ อยู่พรหมแดน
และทีมงานเป็นหัวหน้าโครงการ

1 ความคิดเห็น:

จอโดะ กล่าวว่า...

เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆทุกคนครับ

เห็นตัวเล็กตัวน้อย เริ่มโชว์ผลงานกันแล้ว