วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

รอบเก็บตก

เจ้าของโปรเจ็ก ครูสมศักดิ์ ลมุนยองใย
กรรมการให้คะแนนชุดเก็บตก
ร้องจนร้องให้ ครูเลยขึ้นไปช่วย


ออกอาการเต็มที่ เพลงคู่

ไม่มีความคิดเห็น: