วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

จำหน่ายกบให้กับผู้รับจ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนแล้ว และจะหมุนเวียนนำไปซื้อลูกกบต่อไปไม่มีความคิดเห็น: