วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

นำนักเรียนไปแ่ข่งงานศิลปหัตถกรรม

อันนี้ไม่เกี่ยว ถังขยะสาน

ทำสวนถาดแบบชื้น
อันนี้งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทำหนังสือเล่มเล็ก


ผลงานอนุบาล
ผู้ฝึกสอนระดับอนุบาล ครูอัญและครูน้อย

ไม่มีความคิดเห็น: