วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

สุภาพได้รื้อซุ้มประตูหน้าโรงเรียนออกเพราะว่าไม่แข็งแรงอาจเกิดอันตรายแก่เด็ก และทำซุ้มใหม่มีม่านบาหลีเลื้อยอยู่ข้างบนไม่มีความคิดเห็น: