วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลการเรียนของนักเรียนที่ไปเรียนต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร


ผลการเรียนของเด็กทั้งสองก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
เพราะมัธยมศึกษาปีที่สามรุ่นแรกที่ผ่านมา
ครูก็ขาดแคลนอย่างเหลือเชื่อ เล่าให้ใครฟังก็ไม่เชื่อ
อะไรก็ไม่พร้อม พบอุปสรรคและการกีดกันเพียบ
แต่เมื่อเด็กได้เข้าเรียนในระัดับที่สูงขึ้นไปอยู่ในโรงเรียนที่พร้อม
มีการพึ่งตนเอง และได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ก็ทำให้เขานั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ขอบพระคุณเทวดาที่มีชีวิตเดินดิน
ที่มีทิพยจักษุมองเห็นความพยายามของโรงเรียน
ที่ได้ช่วยเหลือเติมสิทธิและโอกาส มาตลอด เป็นเทพเทวดาพระวิษณุกรรม
คุณเอก(ประสานงาน) คุณนุ้ย (เจ้าของโปรเจ็ค) คุณนัท tg (CEOและพี่เลี้ยง)


2 ความคิดเห็น:

Anuwat กล่าวว่า...

ร่วมยินดีกับสิ่งที่ได้รับครับ

ยินดีกับน้องทั้งสองที่ได้แสดงความสามารถแห่งตนให้ได้ประจักษ์

ยินดีกับท่านผอ.และครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทสอนศิษย์จนก้าวมายังจุดนี้ได้

ยินดีกับเทรนเนอร์ทุกคนกับความสำเร็จในเบื้องแรก

"อยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้"

ฝากน้องๆสร้างสิ่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยครับ

ยินดีครับ
อนุวัฒน์ สุขหทัยธรรม

Anuwat กล่าวว่า...

ร่วมยินดีกับสิ่งที่ได้รับครับ

ยินดีกับน้องทั้งสองที่ได้แสดงความสามารถแห่งตนให้ได้ประจักษ์

ยินดีกับท่านผอ.และครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทสอนศิษย์จนก้าวมายังจุดนี้ได้

ยินดีกับเทรนเนอร์ทุกคนกับความสำเร็จในเบื้องแรก

"อยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้"

ฝากน้องๆสร้างสิ่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยครับ

ยินดีครับ
อนุวัฒน์ สุขหทัยธรรม