วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

สอนเทคนิคการเรียน (learning how to learn) เทคนิคการจำ
ได้มีโอกาสสอนแทนครูที่ย้ายไป จึงคิดใหม่ว่าถ้าสอนแต่เนื้่อหา
ก็คงเหมือนเดิม คือผ่านเนื้อหาไปวัน ๆ โดยไม่สามารถเก็บเกี่ยว
อะไรได้ เวลาว่างที่สอนนักเรียนจึงเป็นเทคนิคต่าง ๆ ในการเีรียน
ไม่ว่าจะเป็น mind map ผังความรู้ แต่ในวันนี้นำเอาเทคนิคการจำ
ในฐานข้อมูล นักเรียนรุ่นแรกที่ได้สอนสามารถสร้างฐานความจำได้
20 ฐาน กำลังเพิ่มฐานความจำเป็น 40 ทวีคูณ ถ้าสามารถสร้างฐาน
ความจำได้ถึง 200 และสามารถเก็บอย่า่งเป็นระบบได้ เวลานั้น
แค่มีห้องสมุดและการค้นคว้าที่ดี นักเรียนก็จะเก่ง เครดิตเทคนิคการจำ
นั้นมีการเสริมจากการอบรมผู้บริหารที่ท่านทวนทองนำเสนอแต่เรานำ
เอามาประยุกต์ใช้

ไม่มีความคิดเห็น: