วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ยังมีรูปภาพอีกมากมายของเพื่อน ๆ พี่น้องชาว together


บอร์ด trekkingthai


http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=19&topic_no=236799&topic_id=239962&&page=1

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทยชายขอบ ขอภาพจากคุณ lekker ขอรับ

ถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสิ้นค่าย
ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องวิทยาศาสตร์
ชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ
ครั้งแรกที่โรงเรียนขยายโอกาสมีห้องวิทยาศาสตร์
จาก ผู้ใจบุญ
เล่นกีฬากับน้อง ๆ
ทดลองเกี่ยวข้าว


เดินทางไปไร่ เพื่อเกี่ยวข้าว

อาหารอร่อยจากแม่ครัวสุดสวย

สอนวิทยาศาสตร์


ทาสี

สิ่งของจำนวนมากมายให้น้อง ๆ
คัดแยกของ
ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
รดน้ำมนต์
ร่วมถวายอาหาร
ออกพรรษา ทำบุญกันประชุม
ติดโซ่ขอรับ
ยังสู้ ๆ
เดินทาง
มา คาเฟ่ เดอ กริว ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เมื่อศิษย์เก่ามาขอคำปรึกษาว่าจะไปเรียนที่ไหนดี

สุลิน ศิริรัตนพานิชกุล ศิษย์เก่าของโรงเรียน
ได้มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้
เขาได้รับโควต้าเรียนดี เพืื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พะเยา สาขารัฐศาสตร์ เพียงแต่ไปรายงานตัวเ่ท่านั้น
และเขาก็มีทางเลือกที่จะสอบเข้าโควต้าของชาวเขา
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการพิเศษของ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูพันธ์ใหม่
เขาบอกว่าเขาอยากเป็นครู เพราะโรงเรียนมีทุกหมู่บ้าน
ถ้าเขาเป็นสาธารณสุขหรือเป็นปลัด ต่าง ๆ นั้น
สถานที่ทำงานมีน้อย และเขาก็พูดว่าเขาอยากจะเป็นครู
ผมก็เลยกระตุ้นให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเอง
สำหรับศิษย์เ่ก่าที่เข้าสู่อุดมศึกษานั้นขณะนี้มีอยู่หลายคน
ราชภัฎเชียงราย 1 คน ครุศาสตร์ เอกปฐมวัย กำลังจะจบการศึกษา
ราชภัฎเชียงใหม่ 2 คน คุรศาสตร์ เอกการศึกษานอกระบบ ปี 2
และ ครุศาสตร์ เอก ปฐมวัย ปี 1
ราชภัฎลำปาง 2 คน ครุศาสตร์ เอกพลศึกษา ปี 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน เอกสังคมศึกษา ปี 1
มหาวิทยาลัยพายัพจำนวน 1 คน เอกภาษาอังกฤษ กำลังจะจบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอก พลศึกษา 1 คน ปี 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 คน เอกนิติศาสตร์ ปี3
ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนเอาชนะอุปสรรค กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
ทุกคนนะครับ