วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เซ่วาเดอเกมส์

เซวาเดอเกมส์ ที่เฟสบุคhttp://www.facebook.com/album.php?aid=41873&id=100000047824446

ลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีไทย

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บรรณารักษ์ใหม่ กำลังศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาห้องสมุดโรงเีรียน

กับบรรณารักษ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าวิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้คิดจินตนาการ
เปิดทำการตลอด สุดยอดบริการ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมกลุ่มสีตอนเช้า

บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน
เอาข้าวมาเป็นกระติก

แกงปลาดุกใส่ผักพื้นบ้านบรรยากาศที่หอพักนักเรียนเขียน นั่ง นอน ตามใจ
ขยันขันแข็งตั้งใจเรียน
ไฟฟ้าที่สว่างไสวเริ่มแรกมาจากการบริจาคอุปกรณ์
ของคุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ ร่วมกับ together group
ต่อมาได้รับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าจากมูลนิธิสามสาระ
ห้อง study room จากพี่สมจิตร แสงจันทร์
ทำให้นักเีรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น นักเรียนหอพักบางคน
มาจากที่ไกลมากคือจังหวัดตาก แต่ตั้งใจเรียนดีมาก
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาส
เหล่านี้

ีutQ online ที่โรงเรียน ไปตามศักยภาพของเครื่อง

ที่นั่งประจำที่โรงเรียน กับการเป็น บล็อกเกอร์
และ เีรียน utq
ครูอมรรัตน์กับ utq online บอกว่าส่งงานไม่ได้เลย
เวลาก็เร่งกระชั้นชิด