วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เปิดเรียนแล้วครับ


เก็บเีกี่ยวพืชผลแล้วครับ

ดอกไม้บาสะพรั่งที่หอพักนักเรียน
ดีใจจังได้กลับมาที่หอพักแล้ว
พ่อมาส่งที่หอพัก นอนด้วย 1 คืน พูดเก่งมาก ๆ
ประยูร presenter tg.1.8
แจกผงซักฟอก

กับทางที่ทดสอบสภาพจิตใจ
บรรยากาศยามเช้าที่แจ่มวิไล

ไม่มีความคิดเห็น: