วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมป์รายปี วารสารน่าอ่าน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านซิวาเดอ

ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมป์รายปีให้กับวารสารสำหรับห้องสมุดโรงเรียน
ดังนี้ครับ

1. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
2. วารสารหมอชาวบ้าน
3. วารสารแก้จน
4. วารสาร Go Genius ของนานมีบุ๊ค
5. วารสารขวัญเรือน
6. วารสารสกุลไทย
7. วารสารฉลาดซื้อ
หรือ วารสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน

การส่งเสริมการอ่านเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาให้เกิด
การส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยระบุสถานที่ส่งดังนี้

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
100 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58110

ไม่มีความคิดเห็น: