วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเพื่อนเด็กโครงการสอง

เป็นวิทยากรที่โรงเรียนบ้านโพซอ
ดูภาพฉบับสมบูรณ์ที่ facebook
http://www.facebook.com/album.php?aid=41746&id=100000047824446&page=3
โรงเรียนบ้านแ่ม่จ๊าง
ดูภาพฉบับสมบูรณ์ที่ facebook ที่
http://www.facebook.com/album.php?aid=41746&id=100000047824446ไม่มีความคิดเห็น: