วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบรมการจัดสารสนเทศโรงเรียนเพื่อนเดก

ตั้งใจกันดีมาก
แถวตรง
ท่านผอกันยาคนเก่ง
ทีมงานจากโรงเรียนบ้านวนาหลวง ผอ.กันยา สมบูรณ์
ท่านผอ.เขต คนใหม่กล่าวเปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น: