วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ห้องสมุดเริ่มดีขึ้นที่ละนิด

หนังสือพี่ ๆ นำมาบริจาคเป็นประโยชน์กับนักเรียน

ในระยะเวลาสามเดือนนี้จะพัฒนาห้องสมุด เป็นห้องสมุดมีชีวิตจริง ๆ
จะขอบริจาคหนังสือดี ๆ ที่ส่งเสริมการอ่าน สองแสนเล่ม เริ่มต้นที่ตนเอง
จะบริจาคหนังสือ national geographic หนังสือชีวจิต หนังสือบ้านและสวน
ที่รับเป็นประำจำ จำนวน 209 เล่ม ประเดิมไปก่อน จะทำการต่อเติมชานของห้องสมุดออกไป
ด้านข้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งชวนอ่านหนังสือ จัดจ้างบรรณรักษ์จากศิษย์เก่า
เพื่อนำมาบริการในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน จัดหาโต๊ะเก้าอี้ จัดทำมุมส่งเสริม
การอ่าน เพราะว่าแหล่งเรียนรู้สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หากสิ่งนี้เกิดความสำเร็จ
ก็จะเข้าสู่การศึกษาตลอดชีวิต โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้คือห้องสมุดเป็นอันดับแรก
ถึงแม้จะทำอะไรไว้มากมาย แต่สิ่งที่สำคัญคือห้องสมุดที่เป็นหัวใจของโรงเรียน
ยังแย่ แม้ว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก แต่ก็ขอเปลี่ยนแปลงห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุด ในดินแดนชายขอบแห่งนี้
*
*
หนังสือของท่านทีเป็นหนังสือที่ดีของท่านเพียงเล่มเดียว
สร้างจินตนาการ สร้างคน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
หากท่านเห็นด้วยที่จะส่งเสริมโอกาสให้กับเด็กชายขอบ
ส่งหนังสือมือสองที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับการอ่านของเด็ก
ปันน้ำใจ หนังสือดีคนละหนึ่งเล่ม ส่งเสริมการอ่านเด็กชายขอบ
ส่งมาที่
*
*
*
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
100 หมู่ 3 ตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแ่ม่ฮ่องสอน
58110

ไม่มีความคิดเห็น: