วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันศุกร์และกิจกรรมนำเสนอโครงงานเยาวชนทำความดีถวายในหลวง

นั่งสมาธิ
ของที่พี่ให้น้องใช้แล้วดีจริง ๆ ครับ

เจ้าสมชายโชว์ของจากพี่อ้อ ยิ้มกริ่ม ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: