วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอบคุณผู้มีพระคุณ ช่วยเหลือเมื่อยามรถเสีย


ขับไปไม่รู้ว่าน๊อตกับหางปลาหายไปทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น: