วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาพค้าง ผอ.โต๊ะ โรงเรียนบ้านดอยงามแวะเยี่ยม
กราบขอบพระคุณ สำหรับสื่อของขวัญทางปัญญาในวันเด็กของพี่จอมครับ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บ่อปลา และ การพัฒนาพื้นที่บ่อปลา

สร้างกระต๊อบริมน้ำ
เริ่มเก็บน้ำได้แล้ว

ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องสมุด

ปรับปรุงและดำเนินงานอยู่หลายจุดภาพอยู่ใน facebook


ขอบพระคุณหนังสือจากผู้มีอุปการะคุณ น้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย

คุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบอกว่า
"ขอบพระคุณค่ะ สำหรับการแบ่งปันน้ำใจให้น้องนักเรียน
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ซึ่งสมัยที่หนูยังเรียน
อยู่ที่นี่ ยังไม่เคยได้อ่านหนังสือดี ๆ อย่างนี้มาก่อน
หนูจะช่วยจัดหมวดหมู่และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
และพร้อมบริการนักเรียนทุกคนคะ"
อีกล่องมาจากคุณ ศิริพร หาญพิพัฒน์เสถียร
เขียนบนกล่องว่า สวัสดีปีใหม่ 2554
ก็ต้องกราบสวัสดีครับ และกราบขอบพระคุณสำหรับ
ชุดหนังสือสารานุกรมใหม่เอี่ยมขอรับ

กล่องที่ 1 จาก คุณบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม (พี่บอย)
พี่ที่นับถือกันมานานแล้ว มอบหนังสือดี ๆ ให้ห้องสมุด


วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จะทำรั้ว หลังหอพักนอนเด็ก ให้เสร็จสิ้นเสียที ขอบคุณคุณนัทที่สนับสนุนรายการนี้ลวดหนาม ดำเินินการจัดการโดย สุภาพ

รั้วบริเวณเดิม ชำรุดจนไม่สามารถกั้นอะไรได้

ครูสมศักดิ์ สอนคอมพิวเตอร์แล้วครับ

หลังจากที่ขาดครูอย่างหนักหน่วงก็ผ่อนคลายลงบ้าง
เมื่อไ้ด้รับครูมาบรรจุใหม่ การสอนก็พอได้ขยับขยายได้สอน
คอมพิวเตอร์กันอีกครั้ง ขอบคุณครูสมศักดิ์ ลมุนยองใยครับ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สองคณะมาเยือนเราขุดบ่อปลาใหม่


ทีมงานสร้าง

ห้องสมุดปรับปรุงไม่หยุดยั้ง

กำลังสำคัญในการดำเนินการห้องสมุดมีชีวิต
เกือบจะทันสมัยแล้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามแบบดิวอี้
อาสาสมัครห้องสมุดกำลังลงทะเบียนหนังสือ
อย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณผู้บริจาคหนังสืออ่านให้น้อง ๆ ผมสัญญาว่าจะทำให้ห้องสมุดแห่งนี้เจริญขึ้นและมีชีวิตชีวา นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ


หนังสือบริจาค จากคุณพงษ์ปณต กองสุข
กราบขอบพระคุณนะครับ
หนังสือจากคุณพัฒนา ศรีอ่อน
กราบขอบพระคุณนะครับ
คุณวีณา จิวังกูร นำหนังสือดีมาให้หลายครั้งแล้ว
กราบขอบพระคุณนะครับ

กราบขอบคุณคุณนุ้ยสำหรับคอมพิวเตอร์ประจำที่ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง

ภาพของคุณนุ้ยทางด้านซ้ายสุดและครอบครัวคราวมาเยือน
โรงเรียนบ้านซิวาเดอเมื่อหลายปีก่อน
นอกจากที่คุณนุ้ยจะอุปการะเด็กให้ศึกษาต่อมัธยมปลายยังโรงเีรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตรแล้ว ยังช่วยเหลือโรงเีรียอย่างต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ได้ใบประกาศแล้ว utq online

ติด ๆ หลุด ๆ หลุด ๆ ติด ๆ เนต ดี บ้าง ล่ม บ้าง
สุดท้ายก็ได้ไฟล์กระดาษมา 1 ใบ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานเกษตรเทอมนี้ แบบชิวชิวปลูกผัก
เบื้องหลังของโรงเห็ด ลงมือทำอย่างตั้งใจ


เห็ดเต็มโรง
เคลียร์น้ำส้มควันไม้ ให้กลายเป็นโรงเลี้ยงไก่

ต้องกลับมาเลี้ยง ไก่เนื้อ อีกครั้ง

ไก่พันธ์พื้นเมือง