วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมป์ เข้าติดตามงาน

รับมอบอาหารเด็กพักนอน
มอบหนังสือของมูลนิธิ

ไม่มีความคิดเห็น: