วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานเกษตรเทอมนี้ แบบชิวชิวปลูกผัก
เบื้องหลังของโรงเห็ด ลงมือทำอย่างตั้งใจ


เห็ดเต็มโรง
เคลียร์น้ำส้มควันไม้ ให้กลายเป็นโรงเลี้ยงไก่

ต้องกลับมาเลี้ยง ไก่เนื้อ อีกครั้ง

ไก่พันธ์พื้นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: