วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณผู้บริจาคหนังสืออ่านให้น้อง ๆ ผมสัญญาว่าจะทำให้ห้องสมุดแห่งนี้เจริญขึ้นและมีชีวิตชีวา นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ


หนังสือบริจาค จากคุณพงษ์ปณต กองสุข
กราบขอบพระคุณนะครับ
หนังสือจากคุณพัฒนา ศรีอ่อน
กราบขอบพระคุณนะครับ
คุณวีณา จิวังกูร นำหนังสือดีมาให้หลายครั้งแล้ว
กราบขอบพระคุณนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: