วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ห้องสมุดปรับปรุงไม่หยุดยั้ง

กำลังสำคัญในการดำเนินการห้องสมุดมีชีวิต
เกือบจะทันสมัยแล้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามแบบดิวอี้
อาสาสมัครห้องสมุดกำลังลงทะเบียนหนังสือ
อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: