วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ครูสมศักดิ์ สอนคอมพิวเตอร์แล้วครับ

หลังจากที่ขาดครูอย่างหนักหน่วงก็ผ่อนคลายลงบ้าง
เมื่อไ้ด้รับครูมาบรรจุใหม่ การสอนก็พอได้ขยับขยายได้สอน
คอมพิวเตอร์กันอีกครั้ง ขอบคุณครูสมศักดิ์ ลมุนยองใยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: