วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอบพระคุณหนังสือจากผู้มีอุปการะคุณ น้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย

คุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบอกว่า
"ขอบพระคุณค่ะ สำหรับการแบ่งปันน้ำใจให้น้องนักเรียน
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ซึ่งสมัยที่หนูยังเรียน
อยู่ที่นี่ ยังไม่เคยได้อ่านหนังสือดี ๆ อย่างนี้มาก่อน
หนูจะช่วยจัดหมวดหมู่และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
และพร้อมบริการนักเรียนทุกคนคะ"
อีกล่องมาจากคุณ ศิริพร หาญพิพัฒน์เสถียร
เขียนบนกล่องว่า สวัสดีปีใหม่ 2554
ก็ต้องกราบสวัสดีครับ และกราบขอบพระคุณสำหรับ
ชุดหนังสือสารานุกรมใหม่เอี่ยมขอรับ

กล่องที่ 1 จาก คุณบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม (พี่บอย)
พี่ที่นับถือกันมานานแล้ว มอบหนังสือดี ๆ ให้ห้องสมุด


ไม่มีความคิดเห็น: