วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จะทำรั้ว หลังหอพักนอนเด็ก ให้เสร็จสิ้นเสียที ขอบคุณคุณนัทที่สนับสนุนรายการนี้ลวดหนาม ดำเินินการจัดการโดย สุภาพ

รั้วบริเวณเดิม ชำรุดจนไม่สามารถกั้นอะไรได้

ไม่มีความคิดเห็น: