วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ได้ใบประกาศแล้ว utq online

ติด ๆ หลุด ๆ หลุด ๆ ติด ๆ เนต ดี บ้าง ล่ม บ้าง
สุดท้ายก็ได้ไฟล์กระดาษมา 1 ใบ

ไม่มีความคิดเห็น: