วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดเรา

พี่บอยขาประำจำห้องสมุด

มูลนิธิเด็กตัวเล็กมอบหนังสือสวดมนต์ นิทานธรรมมะ

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขยายห้องคอมพิวเตอร์พิธีไหว้ครู 2554

ภาพชุดที่ facebook ที่นี่


กิจกรรมห้องสมุด

หนังสือชุดรักการอ่านถึงห้อง

ได้รับจากแดนใต้สุด สงขลานครินทร์ psuได้รับหนังสือจากเว็บไซท์ http://gotoknow.org/
กราบขอบพระคุณ อ.ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ได้ประธานนักเรียนคนใหม่แล้วเงินหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงกบ เป็นอาหารเด็กพักนอนทาสีโรงอาหารศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดระยองโรงเรียนนี้จัดการโรงเรียนได้ครบปัญญา 3 ฐาน
คือ ปัญญาฐานกาย ปัญญาฐานจิต และปัญญาฐานความคิด
เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบทีสุดแห่งหนึ่ง เมื่อปัจจัยนำเข้า
กระบวนการสมบูรณ์แบบ แต่ ไม่เข้ากับวิถีการสอบของ
องค์กรมหาชน ใครสมควรปรับเข้าหาใคร ก็ต้องไปหาคำตอบ
กันเอาเองนะครับ ภาพชุดนี้ใน Facebook ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณครูอมรรัตน์ ได้ย้ายแล้วครับ ขอให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับ

อำลาอาลัยครูอมรรัตน์ ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225103924167867.64940.100000047824446&l=691506be0f

ประชุมสายชั้นอนุบาล ป.1 ป.2

ภาพชุดที่นี่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225330910811835.65014.100000047824446&l=0071fbe9f6

เริ่มงาน จิตปัญญาศึกษา

ภาพการ Bonding อีกมากมาย http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225294260815500.64997.100000047824446&l=4c506438c0

ทำเห็ดท่อนไม้

ขอบคุณมูลนิธิช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมป์ ที่สนับสนุนโครงการนี้
รูปอีกมากมายที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225326640812262.65012.100000047824446&l=8407613a0e

ติดตั้งงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว


งานที่ได้รับติดตั้งให้นักเรียนได้ชื่นชม ภาพหลายภาพที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223081564370103.64240.100000047824446&l=69e9f07546

ก่อสร้างสะพาน และ ห้องครัวครู


ยินดีกับศิษย์เก่าหลายคนที่ฝ่าฟันได้เรียนในที่ดี ๆ หลายที่

ปีนี้ ศิษย์เก่าหลาย ๆ คนได้เข้าไปสู่อุดมศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มสธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลำปาง
หลายคนได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปิด แต่ก็ไม่เอา ไปสอบเรียนเพื่อจะมาเป็นครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎก็เยอะ แต่ที่น่าชื่นใจมีคนเรียนเป็นครูเยอะมาก ทำให้ความฝันร่วม
ของคนในหมู่บ้าน ผม และการสืบสานงานต่อไปในภายภาคหน้าของโรงเรียนเริ่ม
จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างอย่างสวยงามเพื่อรับใช้บ้านเกิดของตนเอง ผมเห็นว่าการศึกษา
ตลอดชีวิต ที่ได้เพาะบ่มให้กับผู้เรียน ไม่ใช่เนื้อหาที่ยัดเยียดเข้าไป แต่เป็นการเพาะบ่ม
ให้ต่อสู้และมีความอดทน เป็นคุณสมบัติด้านจิตพิสัย ความรู้แบบเป็นก้อนนั้นไปหา
ที่ไหนก็ได้ แต่จิตใจที่พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค เพื่อจะข้ามขอบไปสู่แดนฝันนั้น
ผมบอกเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเสมอว่า เรานั้นอยู่ที่แดนไกล อยู่ที่ชายขอบ ไม่มีใคร
ประเคนอะไรมาให้เรา เราจะต้องต่อสู้ และ พยายามมากกว่าคนอื่่นหลาย ๆ เท่า
แต่วันนี้เริ่มเห็นผลมากแล้ว โอกาสทางการศึกษาที่ต้องไขว่คว้าเอาเอง ต้องพยายาม
ทำอะไรได้ด้วยตนเอง เพราะค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษานั้นแพงมาก หากไม่มีทุนทรัพย์
ฝันก็คงสลายไป การกู้เงินยืมเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้ได้มีที่เรียน
และพร้อมที่จะรับใช้บ้านเกิด

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ไปรับสื่อการสอนสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเชียงใหม่

ขอบพระคุณอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม และ นพดล อยู่พรหมแดนมาก
ที่ได้ประสานงานให้งานทุกอย่างเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
สื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก ของอาจารย์วัส ที่บริจาคให้โรงเรียน
กราบขอบพระคุณอาจารย์วัส ครับ
ผลงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การออกแบบ ครบสูตร
ของศิลปะ
เก็บไว้อย่างดีในห้องของอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ปิดเทอมนี้ทำอะไรบ้าง

ขอบคุณคุณวีณา จิวังกูร มอบหนังสือให้ห้องสมุด
ต่อเติมห้องสมุด
เลี้ยงหมู 7 ตัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ติดตั้งซุ้มพระ

จิตปัญญา ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง

ผลของความสำเร็จของห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่เกิดที่เทศบาลขอนแก่น
ทาง สกศ. ได้เข้าไปศึกษา ห้อง 3/8 โรงเรียนเทศบาลขอนแก่นที่สามารถ
แก้ไขเด็กหลังห้อง โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือ Bonding เพื่อให้
นักเรียนได้นับถือตนเอง และมีเสียงภายในของตนเอง ทำให้นักเรียนที่ไม่
สนใจเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง ความสำเร็จของห้อง 3/8 เป็นความสำเร็จ
แ่ห่งจิตปัญญาศึกษา ทำให้โรงเรียนเราได้รับโอกาสในการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา
ไปด้วย ขอบคุณอาจารย์มนตรี ทองเพียร ที่ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้จิตปัญญา
ผ่านห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ขอบคุณพี่วิศิษฐ์ วังวิญญู ที่ได้ให้ความเมตตาในการ
ติดต่อประสานงาน และชักชวนให้เข้าร่วมงานอื่น ๆ อีกอย่างขยันขันแข็ง
ในเืบื้องต้นขอบฟ้ากว้างแบบขอนแก่น ก็จะถูกนำมาใช้ในโรงเรียน และกระบวนการ
อื่น ๆ เช่นสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด optimum learning state จะได้นำไปประยุกต์
ใช้ในโรงเรียน ภาพอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใน เฟสบุ้ค
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.210401782304748.55003.100000047824446&l=9d2fe0ef40

อำลา อาลัย นักเรียนชั้น ม.3

ดอกเอื้องคำบานแล้ว เป็นสัญญาณแห่งเวลาที่หมุนไปครบปีแล้ว
ที่จะมีนักเรียนที่จะได้จบไปจากสถาบันแห่งนี้ ถึงแม้ว่าสถาบัน
แห่งนี้จะไม่ดีไม่เด่น อย่างที่เขาเป็นกัน แต่ก็เป็นสถาบันที่ใช้ความพยายาม
เป็นอย่างสูงในการพัฒนา เพราะสร้างทุกสิ่งมาจากความว่างเปล่า
พัฒนาในพื้นฐานที่ขาดแคลน และปัจจัยหลายอย่างที่มีข้อจำกัด
การฝ่าฟันต่อปัญหา ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์ในการพัฒนา
หลาย ๆ ครั้งเราถูกกีดกัน แต่เราก็ฝ่าฟันเรียนรู้ทำให้ทราบว่ายังมี
หลาย ๆ คนที่เคียงข้างเรา หลายคนนั้นได้ช่วยเหลือโดยไม่ต้องการ
ผลตอบแทนใด ๆ ในรูปคือการมอบพัดลมให้กับโรงเรียน บางครั้ง
ห้องเรียนจะร้อนมาก ขาดสมาธิ แขกที่มาโรงเีรียนบางครั้งร้อนแต่
ไม่มีพัดลม นั่นคือเด็กได้กล่าวมอบให้กับโรงเรียน ในวันอำลาอาลัย
ยังมีกิจกรรมหลายอย่างมาก ถ้าต้องการชมภาพ เรามีภาพที่ เฟสบุคที่
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.208414885836771.54221.100000047824446&l=252359b47c

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทำพิธีมอบซุ้มพระพุทธรูป 13 มีนาคม 2554

กราบขอบพระุคุณ คุณวิวัฒน์ คุณสุภัทรา เกิดไพบูลย์
ผู้บริหารระดับสูง สำนัำกงาน คปภ. ที่ได้บริจาค
ซุ้มพระพุทธรูปในครั้งนี้
ภาพขณะทำพิธี ขอบพระุคุณคุณพ่อสงวนศักดิ์ กาญจนพันธ์
เป็นผู้ประสานงาน และทำพิธีในครั้งนี้ รูปภาพส่วนใหญ่
อยู่ในเฟสบุ๊ค
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=53473