วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

หมูหลุมเริ่มแล้วจ้า จอบแรกวันนี้

ขอมีส่วนร่วมในการลงจอบ


บ้านนก ผลงานนักเรียน ม.3


โครงงานของครูพิม ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุรีไซเคิล

ครูศิริวรรณ ไอเดียเจ๋ง ทำโครงงานแก้ปัญหาเหาโดยใช้สมุนไพร

เริ่มมีชาวบ้านใช้บริการห้องสมุดบ้างแล้ว ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร


เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มครูศิริวรรณ เปลา และครูอมรรัตน์ ธรรมศิริ เป็นวิทยากร

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

สักวันหนึ่งเราจะพึ่งตนเองทางด้านอาหารให้ได้

มีคนช่วยทำ จึงเป็นไปได้
ตำลึงผักพื้นบ้านกำลังขยายพันธ์
ผักและดอกไม้ที่เพาะไว้
ปลูกผักลอยฟ้า

ศาลานี้ทำกิจกรรมยามว่าง

ห้องสมุดพัฒนาไปทีละนิด ๆ

ปรับปรุงแผ่นความรู้
มีสถิติการยืมเพิ่มขึ้นทุกวัน
หาคำตอบจากงานที่ไหน ค้นคว้าจากวารสาร
วารสาร ที่เป็นความรู้ปัจจุบันไม่ล้าสมัย ยังมีไม่มากนัก
ไม่ว่าคุณจะนอนตะแคงอ่าน เราก็ชื่นชมในวัฒนธรรมของเรา
ชื่นใจมาก ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจอ่าน
ห้องสมุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นตัวแทนโรงเรียนไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ที่ โรงเรียน ตชด.บ้านโตแฮ ที่โชคดีที่สุด

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ค่ายลูกเสือ สามัญ สามัญ รุ่นใหญ่


สัปดาห์ที่แล้วมีงานหลายอย่างเกิดขึ้น
ไม่ว่า สพฐ.ได้เข้ามาในโรงเรียนเพื่อที่จะประเมิน
ตรวจสอบการได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่สมบูรณ์เสียที งานเดินทางไกลลูกเสือสำรอง หลังจาก
ที่งานวันครูเสร็จสิ้นลงไป ภาพของงานลูกเสือเต็ม ๆ ที่
http://www.facebook.com/album.php?aid=47904&id=100000047824446&l=f36a0cf277

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นคนที่สองของหมู่บ้าน


นายบุญส่ง อยู่พรหมแดน สอบโควต้าได้คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ทางโรงเรียนขอ
แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีนี้ด้วย
(บุญส่ง เป็นน้องชายของ นพดล อยู่พรหมแดน)
คิดว่าทุกครั้งที่ลูกศิษย์ได้ดี เพราะตัวเขาตั้งใจเรียน มีวินัยจึงได้
สำเร็จผลเหล่านั้น ก็นึกสะท้อนใจในสมัยนั้นที่ยังสอนเขาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่หก ที่ครูทั้งโรเงรียนเหลือเพียงสองคนทั้งปี
และคนสอนก็คือครูใหญ่ที่มีงานหลักที่ต้องติดต่อราชการเป็นหลัก
แม้จะไม่มีเวลาเต็มที่ในการสอน แต่เวลาที่อยู่โรงเรียนก็พยายามจะหา
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา แต่ก็ไม่เต็มที่ เพราะโรงเรียนชายขอบแบบนี้จะมีใคร
มาสนใจว่าจะมีครูเท่าไร จะมีอะไรพร้อมไหม มีแต่ใจที่สู้เท่านั้น
ขอบคุณลูกศิษย์ที่ทำให้ครูคนนี้ให้เห็นว่า อยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้

วางทุกงาน อ่านทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งหน้างานวันเด็ก 2554ภาพรวมที่ เฟสบุ๊ค
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=46410