วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ค่ายลูกเสือ สามัญ สามัญ รุ่นใหญ่


สัปดาห์ที่แล้วมีงานหลายอย่างเกิดขึ้น
ไม่ว่า สพฐ.ได้เข้ามาในโรงเรียนเพื่อที่จะประเมิน
ตรวจสอบการได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่สมบูรณ์เสียที งานเดินทางไกลลูกเสือสำรอง หลังจาก
ที่งานวันครูเสร็จสิ้นลงไป ภาพของงานลูกเสือเต็ม ๆ ที่
http://www.facebook.com/album.php?aid=47904&id=100000047824446&l=f36a0cf277

ไม่มีความคิดเห็น: