วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

สักวันหนึ่งเราจะพึ่งตนเองทางด้านอาหารให้ได้

มีคนช่วยทำ จึงเป็นไปได้
ตำลึงผักพื้นบ้านกำลังขยายพันธ์
ผักและดอกไม้ที่เพาะไว้
ปลูกผักลอยฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: