วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ห้องสมุดพัฒนาไปทีละนิด ๆ

ปรับปรุงแผ่นความรู้
มีสถิติการยืมเพิ่มขึ้นทุกวัน
หาคำตอบจากงานที่ไหน ค้นคว้าจากวารสาร
วารสาร ที่เป็นความรู้ปัจจุบันไม่ล้าสมัย ยังมีไม่มากนัก
ไม่ว่าคุณจะนอนตะแคงอ่าน เราก็ชื่นชมในวัฒนธรรมของเรา
ชื่นใจมาก ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจอ่าน
ห้องสมุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นตัวแทนโรงเรียนไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ที่ โรงเรียน ตชด.บ้านโตแฮ ที่โชคดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: