วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นคนที่สองของหมู่บ้าน


นายบุญส่ง อยู่พรหมแดน สอบโควต้าได้คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ทางโรงเรียนขอ
แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีนี้ด้วย
(บุญส่ง เป็นน้องชายของ นพดล อยู่พรหมแดน)
คิดว่าทุกครั้งที่ลูกศิษย์ได้ดี เพราะตัวเขาตั้งใจเรียน มีวินัยจึงได้
สำเร็จผลเหล่านั้น ก็นึกสะท้อนใจในสมัยนั้นที่ยังสอนเขาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่หก ที่ครูทั้งโรเงรียนเหลือเพียงสองคนทั้งปี
และคนสอนก็คือครูใหญ่ที่มีงานหลักที่ต้องติดต่อราชการเป็นหลัก
แม้จะไม่มีเวลาเต็มที่ในการสอน แต่เวลาที่อยู่โรงเรียนก็พยายามจะหา
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา แต่ก็ไม่เต็มที่ เพราะโรงเรียนชายขอบแบบนี้จะมีใคร
มาสนใจว่าจะมีครูเท่าไร จะมีอะไรพร้อมไหม มีแต่ใจที่สู้เท่านั้น
ขอบคุณลูกศิษย์ที่ทำให้ครูคนนี้ให้เห็นว่า อยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้

1 ความคิดเห็น:

ครูป้อม คนล่าฝัน กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ