วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

เริ่มมีชาวบ้านใช้บริการห้องสมุดบ้างแล้ว ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร


ไม่มีความคิดเห็น: